Saturday, 8 November 2008

Frank Popper: Kinetic Art – Yesterday, Today and Tomorrow

Kinetik banyak digunakan dalam kerja perekaan seni dan aspek pergerakan dalam kinetik adalah domina. Kebanyakan artist menggunakan expressi seni kinetik dalam mendapat gambaran ilusi abstrak dan ia menunjukan bentuk rekaan dalam menhasilkan complek elektronik tiga dimensi. Terdapat tiga perbezaan aspek iaitu kinetic dalam pergerakan ‘virtual’, tiga dimensi dalam pergerakan ‘actual’ dan dua dimensi dalam pergerakan ‘actual’. Seni kinetik adalah sesuatu yang mungkin difikir imaginasi atau sumber intelektual dan pengaruh dalam perubahan seni. Ia menpunyai hubungan rapat antara gambaran pergerakan dan falsafah seperti ‘Vitalisme’ atau expressi masa dan pergerakan dalam seni dan pengiraan matematik. Konsep seperti ‘progress’, ‘order’, repetition’ dan ‘the terms of information theory’ adalah perkembangan kerja seni dalam elemen pergerakan. Teori aestetik mempunyai kaitan dengan pergerakan dan ia banyak mempengaruhi artist, dan Frank Popper menyantakan bahawa kinetik berkait dengan kekuatan dan tenaga – ‘The Aesthetic of Movement’ oleh P. Souriau (1899) – Bergson’s notion of ‘mobilties’.

Kebanyakan artist menggunakan kinetik dalam menghasilkan seperti dalam seni catan dan arca. penggunaan ‘trompe-l’oeil’ dalam karya menghasilkan kesan illusi pada muka banguanan, dalam ‘cupolas’ dan dalam catan. Sejarah ‘colour-organs’ mempunyai hubungan rapat dengan kerja kinetik dalam dua dimensi. Pada abad ke 18, Jesuit, Father Castel, cuba mengembangkan ‘ocular harpsichord’ dengan tujuannya adalah mencari prinsip analogi antara warna dan not muzik. Kebanyakan artist menggunakan kinetik dalam menghasilkan karya seperti Eggeling, Richter pada sekitar 1920, menghasilkan “tangible motion sculpture’ dalam mengkaji pergerakan. Dalam photography banyak mempengaruhi artist sebagai model ‘kinetic artist’, selain itu, meraka tidak menggunakan prinsip pergerakan “actual’ atau konsep pergerakan dalam karya meraka. Selain itu terdapat teknik photo dalam karya “Degas; the ‘chronophotographies’ of Etienne – Jules Marey and animal and ‘locomotion photographs’ ” oleh Eadweard Muybridge ditunjuk dalam catan oleh Seurat dan penggunaan dalam menerangkan pergerakan ‘stroboscopic’ oleh Futurists. Seorang artist Venezuelan,Cruz-Deiz menggunakan optikal kinetik sebagai karyanya selain itu beliau menggunakan ‘chromatic illusions’. Soto menggunakan pergerakan ‘virtual’ dimana pergerakan sebagai phenomenan optikal dan tekanan suara atau ‘vibration’. Dengan ‘polyphonic painting’ karya ini mempunyai maksud gerak, dan struktur dihasilkan oleh Agam. Ia bergetar apabila disentuh dan menghasilkan gambaran dan bentuk hilang dalam pergerakan. Banyak karya menggunakan pergrakan ‘virtual’ menjadi berkesan dalam menghasilkannya.

Gabo’s ‘virtual volume’ merupakan arca kinetic yang pertama tetapi ia merupakan karya pengasingan. Pada tahun 1922, Kemeny dan Moholy-Ngy menggunakan manifesto yang sama dengan Gabo dan Pevsner dalam kaitan dengan kekutan dinamik. Moholy-Ngy berkarya selama bertahun untuk ‘Lichtrequisit’ dan mengembangkan ‘vision in motion’ merupakan terpenting dalam teorikal pada subjek dalam seni. Alexander Calder menumpukan ‘mobile’ dan menggunakan pergerakan rambang dalam arca selepas pameran di Paris pada 1932. Tema ‘mobile’ adalah dicipta oleh Duchamp pada objek direka untuk pameran. Ini dijadikan sebagai alsan kepada Calder untuk meneroka pergerakan rambang. Pada tahun1950, Lynn Chadwick menghasilkan pembinaan wayar dimana menunjukan pengaruh Gonzalez juga dikenali ‘Calder mobile’ sebagai sokongan. Kemudian, Kenneth Martin memulakan siri ‘screw-mobiles’ berdasarkan sambungan dan alat pemantul bergerak.

Selain itu, Andrew Forge menyantakan pergerakan ‘actual’ tidak boleh terlalu ringkas tetapi ia adalah penyelesaian oleh pergerakan yang complek dimana contour bergerak atas dan bawah pada bentuk pejal. George, ‘American of Scottish origin’ dan teorikal bunyi dalam seni kinetik menggunakan ‘garisan lintang’ dan ‘garisan menegak’ ‘mobiles’. Selepas Calder, ‘mobiles’ tidak mendapat perhatian dari pengarca – pengarca dan kumpulan ‘Recherche d’Art visual’ di Paris telah menbuat kajian dalam dua atau tiga dimensi dimana ia berkait dengan penggunaan pergerakan. Selaian itu, idea mengenai ‘Reflektorische Farbenlichtspiele’ oleh Josef Hartwig, 1922 di Bauhaus dimana beliau mengembangkannya kepada satu atau dua displinnya. Sir Hugh Casson menulis “The images can be project to to virtually any size and over almost any surface.”

Schofter telah menyusun pemanadangan ‘Formes et lumieres’ di Liege, dimana alat pantulan dari rekaan dinding kaca ‘Palais de Congres’ dan keluasan permukaannya adalah 1500 meter. Kita dapat tengok dimana seni kinetic adalah sesuatu baru digunakan dalam catan dan arca. Seni kinetic dapat dilihat sebagai contoh media baru dan penggunaan penting dalam hubungan antara seni dan sains dimana ia juga diguna dalam seni bina. Matlamat sains adalah membawa pengetahuan kepada phenomena semulajadi dan seni adalah lebih kepada proses penghasilan.

Seni kinetik pada masa sekarang merupakan penyelesaian pada tema dan masalah umum pada pergerakan dan ia memerlukan rekaan pemandangan yang teratur. Sebagai contohnya, mural kinetik Malina untuk Pergamon Press di Oxford, arca hidrolik di persimpangan jalan terpenting di Buenos Aires oleh Kosice’s dan Vardanega’s model muzik ‘light-colunms’ untuk French Electricity Board. Frank Popper membuat kesimpulan dalam karangannya “new artist, with new problems and new solutions”. Ia merupakan kefahaman kita dalam seni dan kepekaan dalam memahami seni sebenar.